บริษัทประเมินราคา,รับประเมินมูลค่าทรัพย์สิน,บริษัทเวลท์แอพไพรซัลจำกัด

แบบประเมินความพึงพอใจต่อพนักงานผู้ให้บริการ


เรียน ลูกค้าผู้รับบริการ

     ขอขอบพระคุณที่ให้ บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จำกัด (Wealth Appraisal Co., Ltd) บริการคุณในครั้งนี้ และใคร่ขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อการพัฒนาในการให้บริการของบริษัทต่อไป
    ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้วิชาชีพประเมินราคาทรัพย์สินเล็งเห็นโอกาส เพื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป กรุณากดที่ลิงค์หรือแสกนบาร์โค๊ต เพื่อเริ่มทำแบบสอบถามนี้ใช้เวลาทำไม่เกิน 2 นาที


https://goo.gl/forms/LLgBmMQfd5nXQes33

บริษัทขอขอบพระคุณที่สละเวลาอันมีค่าในกรอกแบบประเมินครั้งนี้
ด้วยความเคารพอย่างสูง
บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จำกัด